Afbeelding: Gevonden op Pixelbay, foto van Marco Roosink.

Privacyverklaring

Wie kijkt er mee?

Om aan te geven hoe ik omga met de persoonsgegevens van mensen met wie ik vanwege mijn onderneming contact heb, heb ik conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een privacyverklaring opgesteld: Privacyverklaring Synergeo (pdf-bestand)